UTHYRNING

I hyran ingår kajak, flytväst, paddel, kapell och sjökort.

ETT DYGN

TVÅ DYGN

EN VECKA

DAG

KVÄLL

ETT DYGN

TVÅ DYGN

EN VECKA

DAG

KVÄLL

340 kr

600 kr

1450 kr

280 kr

200 kr

440 kr

800 kr

1800 kr

340 kr

280 kr

HALV DAG

DAG

80 kr

120 kr

ENMANSKAJAK

TVÅMANSKAJAK

REKREATION

ETT DYGN                            

DAG                              

KVÄLL                       

              

LÅNG DAG-HYRA  = ETT DYGN

3-TIM (drop-in)       = KVÄLL

18:00 -- 17:00 DAGEN DÄRPÅ

09:00 -- 17:00

17:00 -- 21:00


09:00 -- 21:00

Allmänna hyresvillkor

 

- Simkunnighet ser vi som en självklarhet.


- Flytväst, som ingår i priset, skall alltid användas


- Allmän färdbeskrivning skall alltid lämnas till Marstrandskajaker.


- Om någon form av försening uppstår kontakta oss snarast.


- Medtag alltid kommunikationsmedel samt nödraket (vintertid).


- Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som på något sätt uppträder olämpligt.


- Vid lagbrott har vi rätten att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid.


- Vi tar för givet att hyresmannen respekterar allemansrätten.


Ansvar


- Den hyrda utrustningen skall lämnas tillbaka i ursprungsskick.


- Vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsansvarig.


- All paddling sker på egen risk.


- Våra uthyrningskajaker är endast försäkrade gentemot 3:e man.


- Kontrollera om er hemförsäkring gäller innan ni hyr kajak.


- Utrustningen skall återlämnas väl rengjord.

MARSTRANDSKAJAKER | Södra Strandgatan 31 | 442 66 Marstrand | 0303-607 42 | 070-626 07 42 | info@marstrandskajaker.se

Hos oss kan du med fördel betala med kort.